Prekybos sąlygos

Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės prekybos sąlygomis ir pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp Technet, UAB, juridinio asmens kodas 301649603, registruotos buveinės adresas 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti Romantika.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – El. parduotuvė) siūlomas prekes (toliau – Prekės) ir dovanų kuponus (toliau - Dovanų kuponai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:
Tel.: 8 700 41000
El. paštas: info@romantika.lt
Adresas: 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas

Jūs turite teisę pirkti el. parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Nepilnamečiai, t.y., asmenys iki 18 metų amžiaus, Romantika.lt el. parduotuvėje lankyts ir įsigyti prekių negali. Pateikdami užsakymą, Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo.

2. Pirkimas el. parduotuvėje

2.1 Jums apsilankius el. parduotuvėje ir pasirinkus Prekes, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis.

2.2 Suformavus krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o užsakomos Prekės atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

2.3 Jūs sutinkate, jog pateikdami užsakymą el. parduotuvėje, už Prekes įsipareigojate sumokėti kainą, nurodomą užsakyme. Į el.parduotuvėje ir užsakyme nurodytą Prekės kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, tačiau neįskaičiuotas mokestis už Prekių pristatymą, kurį Jūs turėsite sumokėti papildomai (nebent el. parduotuvėje nurodyta kitaip). Kainos el. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

2.4 Už Prekes galite atsiskaityti šiais būdais: elektroninė bankininkystė, kreditinė kortelė, banko pavedimas, pristatymo metu.

2.5 Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po užsakymo pateikimo.

2.6 Jums patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą už Prekes.

2.7 Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomos užsakytos Prekės bei Jūsų pateikti duomenys.

2.8 Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote apmokėjimą už užsakytas Prekes, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą.

2.9 Ši Taisyklių dalis taikoma ir įsigyjant Dovanų kuponus.

3. Prekių savybės ir kokybė

3.1 Prekių savybės nurodomos el. parduotuvėje prie kiekvienos Prekės aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamos naudoti pagal jų paskirtį.

3.2 Pateikdami užsakymą, Jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su tuo ir suprantate, kad Prekės, nurodytos el. parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Jūsų naudojamo monitoriaus ar kito įrenginio ypatybių ar nustatymų. Tokie skirtumai nebus laikomi Prekių trūkumais, išskyrus atvejus, jeigu neatitikimai bus sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų.

3.3 Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą el. parduotuvėje pateiktame Prekės aprašyme. Pardavėjas taip pat įsipareigoja pateikti Jums užsakyme nurodytą Prekių asortimentą ir kiekį, tačiau neatsako tais atvejais, kai perduotų Prekių asortimentas ar kiekis nėra tikslus dėl to, jog Jūs neteisingai nurodėte duomenis užsakyme, pateiktame Pardavėjui.

4. Prekių pristatymas

4.1 Užsakydami Prekes, Jūs turite pasirinkti Prekių pristatymo būdą ir nurodyti Prekių pristatymo adresą. Pristatymas galimas šiais būdais: per kurjerį, registruotu paštu, į siuntų savitarnos terminalus.

4.2 Prekes taip pat galite atsiimti pats adresu 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas.

4.3 Atkreipkite dėmesį, kad nurodyti Prekių pristatymo ar atsiėmimo laikai yra preliminarūs. Nors mes visada stengiamės įvykdyti užsakymą kiek įmanoma greičiau, kartais jo paruošimas gali užtrukti ilgiau dėl didelio užsakymų kiekio ar pristatymo paslaugų teikėjų užimtumo. Pardavėjas visada informuoja apie pristatymo statusą, sekite šią informaciją. Kai siunta išsiųsta, ją galite sekti pagal siuntos numerį pristatymo paslaugų teikėjo sistemoje.

4.4 Tais atvejais, kai priėmę Prekes pastebite, jog siuntoje nėra užsakytos Prekės, informuokite apie tai Pardavėją nedelsdami.

4.5 Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad Prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. Prekių keitimas arba grąžinimas

5.1 Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės aptariamos el. parduotuvėje atskirai ir sudaro neatskiriamą šių Taisyklių dalį.

6. Dovanų kuponai

6.1 Dovanų kuponai galioja juose nurodytą laikotarpį. Dovanų kupono gavėjas turi panaudoti Dovanų kuponą el. parduotuvėje, tai yra Dovanų kuponu atsiskaityti už el. parduotuvėje siūlomas Prekes, per Dovanų kupone nurodytą laikotarpį. Nepanaudojus Dovanų kupono per jame nurodytą laikotarpį, nurodytas laikotarpis nepratęsiamas, Dovanų kuponas netenka galios, o pinigai, sumokėti už Dovanų kuponą, negrąžinami.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1 Prekių ženklai ir kiti žymenys, kuriais žymimos Prekės ir Dovanų kuponai, priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims ir yra saugomi teisės aktais. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekes ir Dovanų kuponus ir atskiras jų dalis taip pat priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims.

7.2 El. parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati el. parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią el. parduotuvėje bei interneto svetainėje, bet kurio el. parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

8. Atsakomybė

8.1 Pardavėjo atsakomybė už Prekių kokybę ir pristatymą yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

8.2 Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją. Jūs esate atsakingi už teisingo Prekių pristatymo adreso nurodymą.

8.3 Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie el. parduotuvės, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

9. Pakeitimai ir nutraukimas

9.1 Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama el. parduotuvėje. Prieš patvirtindami užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija.

9.2 Kiekvienam užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo patvirtinimo metu.

10. Kitos sąlygos

10.1 Šios Taisyklės ir bet kuri pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.2 Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius 01402, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt), arba ec.europa.eu/odr/.

10.3 Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su pirkimu el..parduotuvėje, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

10.4 Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2023 m. vasario 12 d.

Prekė įdėta į krepšelį

Pirkinių krepšelis

Prekė pašalinta iš krepšelio

Pirkinių krepšelis