Prekių grąžinimas ir garantija

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atgauti sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo prekių pristatymo datos, Romantika.lt savanoriškai pratęsia grąžinimo terminą iki 30 dienų.

Dauguma Romantika.lt parduodamų prekių gali būti grąžintos arba keičiamos tik tuo atveju, jeigu nebuvo naudotos ar išpakuotos. Kokybiškų prekių grąžinimo(siuntimo) išlaidas padengia pirkėjas. Plačiau skaitykite žemiau esančiose prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėse.

Prekes galite grąžinti arba pakeisti užpildę el. grąžinimo arba keitimo prašymą.

Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro dalį susitarimo tarp Technet, UAB, juridinio asmens kodas 301649603, registruotos buveinės adresas 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Jūs turite teisę grąžinti Romantika.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – El. parduotuvė) pirktas prekes (toliau – Prekės) ar dovanų kuponus (toliau - Dovanų kuponai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:
Tel.: 8 700 41000
El. paštas: info@romantika.lt
Adresas: 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas

2. Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

2.1 Jeigu perkate el. parduotuvėje kaip vartotojas vartojimo tikslais (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais), el. parduotuvėje pirktas Prekes ar Dovanų kuponus (tol, kol jie nėra panaudoti) turite teisę grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavote Prekę ar Dovanų kuponą. Tai galite atlikti nenurodydami priežasties (t. y. pasinaudodami savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties, kurią Jums suteikia Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai). Pardavėjas savanoriškai pratęsią grąžinimo terminą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2.2 Atkreipiame dėmesį, kad el. parduotuvėje yra Prekių, kurios patenka į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kai vartotojai neturi ankstesniame paragrafe aptartos teisės atsisakyti sutarties. Todėl negalite atsisakyti sutarties ir nenurodydami priežasties grąžinti šių Prekių: supakuotos prekės, jeigu jas išpakavus jos tampa netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, sekso reikmenys, intymi kosmetika, apatinės kelnaitės, kojinės, pėdkelnės ir panašūs gaminiai).

2.3 Jeigu atsisakote sutarties, Jums grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

2.4 Norėdami įgyvendinti šią teisę, Jūs turite ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės ar Dovanų kupono gavimo dienos pranešti apie tai Pardavėjui užpildydami el. grąžinimo arba keitimo prašymą.

2.5 Nusprendę atsisakyti sutarties, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie grąžinimą pranešėte Pardavėjui el. paštu, išsiųsti Prekes atgal Pardavėjui adresu 9-ojo Forto g. 67, 48104 Kaunas arba į Omniva Kauno Kuršių paštomatą adresu Kuršių g. 1, Kaunas ir nurodant telefono numerį 8 683 31003.

2.6 Kokybiškų prekių grąžinimo (siuntimo) išlaidas padengia pirkėjas.

2.7 Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gaus grąžintą Prekę ir Prekę patikrins (nebent Pardavėjas savo nuožiūra nuspręs nelaukti grąžinamos Prekės) grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Prekę bei jos pristatymą Jums Jūsų sumokėtus pinigus.

2.8 Dovanų kuponai gali būti grąžinti tik jeigu jie buvo įsigyti el. parduotuvėje. Suteikti dovanų kuponai negrąžinami, neapjungiami ir į pinigus nekeičiami.

2.9 Pirkėjai, kurie perka el. parduotuvėje ne vartojimo tikslais, neturi teisės atsisakyti sutarties, nebent su Pardavėju yra aiškiai raštu susitarta kitaip.

3. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

3.1 Prekėms yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta garantija pagal įstatymą (teisinė garantija), tai yra, Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Prekių kokybės reikalavimų neatitiktį Prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo.

3.2 Jeigu el. parduotuvėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės, Jūs turite teisę įstatymų numatyta tvarka ir terminais prašyti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus arba pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, o įstatymų numatytais atvejais prašyti atitinkamai sumažinti kainą.

3.3 Jeigu manote, kad el. parduotuvėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės ir nustatėte jos trūkumus, Jūs turite ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos pranešti apie tai ir apie savo pageidaujamą sprendimo būdą Pardavėjui užpildydami el. grąžinimo arba keitimo prašymą. Pranešdami apie netinkamos kokybės Prekę, pateikite išsamų aprašymą, kur ir kada atsirado defektas, pridėkite Prekės ir defekto nuotraukų ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti defektą.

3.4 Pirkėjo teisės, susijusios su netinkamos kokybės Prekėmis, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364(1)- 6.364(3) straipsniuose numatyta tvarka.

4. Pakeitimai ir nutraukimas

4.1 Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama El. parduotuvėje. Prieš patvirtindami užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo patvirtinimo metu.

5. Kitos sąlygos

5.1 Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

5.2 Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius 01402, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt), arba ec.europa.eu/odr/.

5.3Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

5.4 Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2023 m. vasario 12 d.

Prekė įdėta į krepšelį

Pirkinių krepšelis

Prekė pašalinta iš krepšelio

Pirkinių krepšelis